Phải làm gì để được cứu rỗi?

Đây là vấn đề đã gây ra nhiều tranh cãi trong và ngoài Giáo Hội.

Cụ thể, các giáo phái Tin Lành đều cho rằng con người được cứu độ là nhờ tin vào Chúa Kitô, chứ không phải nhờ cố gắng nào của cá nhân mình, vì tội Nguyên Tổ ( Original Sin ) đã phá hủy hoàn toàn khả năng hành thiện của con người,  nên không ai có thể làm được gì đáng để được cứu rỗi ngoài tin vào Chúa Kitô. Mặt khác cũng có nhiều người Công Giáo và Tin Lành quá lạc quan cho rằng Thiên Chúa là Đấng giầu tình thương và tha thứ nên không cần phải đặt nặng vấn đề cứu rỗi vì Chúa Giêsu-Kitô đã chết thay cho mọi người rồi, cho nên chỉ cần nhờ cậy vào Chúa Kitô là được cứu rỗi,  và không  cần phải làm gì thêm về phía con người.

Cụ thể, có  một số linh mục ( Viêt nam, Mỹ và Canada), cũng vì cho rằng Chúa Kitô  đã đền thay cho mọi người có tội rồi,  nên  đã mời hết mọi người tham dự  Thánh lễ lên rước Mình  Máu thánh Chúa, không phân biệt họ là thành phần nào, có Đạo hay không, hoặc đang sống trong tình trạng ngăn trở  như  ly dị và  chưa được tháo gỡ hôn phối cũ mà lại sống chung với người khác như vợ chồng. Lại nữa, có những giáo dân không bao giờ đi xưng tội, nhưng cứ lên rước Mình Thánh Chúa vì cho rằng  Chúa đã tha hết mọi tội rồi.! Thêm vào đó,  cũng có rất  nhiều người Công giáo không muốn đến nhà thờ  để tham dự Thánh lễ vì  nghĩ rằng không cần thiết, chỉ cần ở nhà đọc Kinh Thánh là đủ ! 

Chúng ta phải nghĩ thế nào về những quan điểm nói trên ?

Trước hết, chúng ta tin có Chúa là Đấng đầy lòng thương sót đối với toàn thể nhân loại. Thánh Vịnh 30 đã ca tụng tình thương bao la của Thiên Chúa như sau:

Người có nổi giận, giận trong giây lát
Nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.”
( TV 30(29) : 6)

Mặt khác , chúng ta  không coi nhẹ  công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, và vai trò trung gian  của Giáo Hội trong việc bảo vệ, nuôi dưỡng  đức tin và ban phát ơn cứu độ của Chúa Giê-su-Kitô cho đến ngày  mãn thời gian.

Thật vậy, nếu chúng ta được cứu rỗi và có hy vọng được gặp Chúa là cội nguồn của mọi an vui hoan lạc,  thì trước hết ta phải cậy nhờ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4).  Thêm vào đó, chúng ta phải cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, Đấng “ đã hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28)

Sau nữa phải cần đến Giáo Hội là trung gian trong việc ban phát ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con cái mình và cho những ai muốn gia nhập Giáo Hội để nhận lãnh ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, Đấng đã thiết lập Giáo Hội trên nền tảng các Tông Đồ để tiếp tục sứ vụ rao giảng, dạy dỗ và thánh hóa Dân Chúa được trao phó cho mình chăn dắt về mặt thiêng liêng.

Nhưng cho dù Thiên  Chúa mong muốn cho mọi người được cứu độ và cho dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu đã quá đủ cho ta được cứu rỗi; dầu vậy  Thiên Chúa vẫn đòi hỏi sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ, vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng,  để hoặc chọn sống theo đường lối của Chúa hay  khước từ  Chúa để sống theo thế gian với “văn hóa của sự chết”để tự do tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất và tìm hưởng  mọi thú vui vô luân vô đạo như thực trạng của biết bao triệu người trên khắp thế giới tục hóa ngày nay.

Thiên Chúa chỉ mời gọi con người yêu mến và sống theo đường  lối của Chúa để được chúc phúc hay  bị nguyền  rủa như lời ông Mô-sê đã nói với dân Do Thái xưa, sau khi họ được  giải phóng khỏi ách nô lệ thống khổ trên đất Ai Cập :

“ Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh  em chọn : hoặc được chúc phúc, hoặc bị nguyền rủa. Anh  em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh  em mà tôi truyền cho anh  em hôm nay. Anh  em sẽ bị nguyền rủa , nếu không vâng nghe  những   mệnh  lệnh của ĐỨC CHÚA.” ( Đnl 11: 26-28)

Khi phán những lời trên với Dân Do Thái, Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy rõ là Người muốn con người dùng ý muốn tự do mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng để đáp trả tình yêu của Chúa và sống theo những  thánh chỉ của Người để được cứu độ nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Nhưng nếu con người tự ý chọn sống theo thế gian và theo ý riêng mình để khước từ Thiên Chúa thì phải chịu hậu quả là không được hưởng nhờ công nghiệp của Chúa Kitô,  như Chúa  Giêsu đã nói  rõ với các môn đệ  Người  xưa  kia như sau:

“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa,lậy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7:21)

Thi hành ý muốn của Chúa Cha có nghĩa là quyết tâm từ bỏ con đường gian tà, gian ác, bóc lột  bất công, tham ô,  giết người, khủng bố , giết thai nhi, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm  và ấu dâm  vô cùng khốn nạn và tội lỗi, cùng với đam mê của cải, tiền bạc  và mọi thú vui vô luân vô đạo,  như bộ mặt thật của “văn hóa sự chết” đang thống trị tâm hồn của biết bao triệu con người ở khắp nơi trên thế giới duy vật , vô thần, vô luân, và tôn thờ khoái lạc ( hedonism) hiện nay.

Nếu  người ta cứ sống như vậy,  thì dù  miệng có nói “ tôi tin có Chúa” bao nhiêu lần  thì cũng vô ích mà thôi. Và  Chúa cũng không thể cứu họ được dù Người là tình thương vô biên và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá, đủ cho con người được cứu độ. Nhưng đủ ở đây  không có nghĩa là người ta không cần phải làm gì thêm về phần mình, cứ việc sống cách nào tùy ý.

Ngược lại, Chúa vẫn đòi hỏi con người  phải có thiện chí  cộng tác  vào ơn cứu độ qua quyết tâm sống theo đường lối của Chúa, xa tránh mọi tội và sự dữ, là những cản trở to lớn cho ai muốn vào Nước Trời để được sống hạnh phúc  vinh cửu với Chúa sau khi chấm dứt hành trình trong trần thế này. Đó chính là cách thể hiện  thực tâm yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, thực thi công bằng và bác ái, yêu mến sự trong sạch, thánh thiện  là những tiêu chuẩn căn bản để tỏ ra thiện chí   thi hành ý muốn của Chúa Cha , Đấng ngự trên Trời.như Chúa Giê su đã nói rõ.

Nói khác đị,   là người có niềm tin Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành, tin Chúa Giê-su Kitô là Đấng đã  cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa qua nỗ lực qui hướng đời sống vào mục đích tối hậu là Thiên Chúa và Vương Quốc bình an và hạnh phúc của Người để dứt khoát khước từ mọi cám dỗ của  thế gian -và nhất là của  ma quỉ-   kẻ thù của chúng ta, ví  như “  tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé.” Như Thánh Phêrô đã cảnh báo. ( 1 Pr 5: 8)

Nếu không có nỗ lực  nói trên để cứ đi hàng hai là vẫn tin có Chúa nhưng đời sống và việc làm lại thuộc về thế gian và ma quỷ thì chắc chắn Chúa không thể cứu ai được, cho dù Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho con người, nhưng không bảo đảm rằng mọi người sẽ đương nhiên được cứu độ vì đã có công nhiệp cứu chuộc vô giá của Chúa. Công nhiệp này là điều kiện tiên quyết , nhưng   con người vẫn  phải có thiện chí đáp trả tình thương của Thiên Chúa  qua nỗ lực bước đi theo  Chúa Kitô  là con đường, là sự thật và là sự sống, ( Ga  14: 6). Nếu không thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa sẽ trở nên vô ích.

Đó  cũng  là lý do tại sao Chúa đã ngăn đe những ai “đi hàng hai”  trong Sách Khải Huyền như sau:

“ Ta biết  các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi  hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. “ ( Kh 3:  15-16)

Như thế,  đủ cho thấy là không phải cứ nói “ lậy Chúa, lậy Chúa là được vào Nước Trời” như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa. Ngược lại, vào hay không còn tùy thuộc cách con người sử dụng ý muốn tự do để  hoặc sống theo Chúa hay theo thế gian và chiều theo những huynh hướng xấu còn tồn tại trong bản tính con người,  như đam mê tiền của, ích kỷ , độc ác, chạy theo những quyến rũ về vui thú vô luân vô đạo,..Người có niềm tin Chúa mà sống như vậy thì chắc chắn đã khước  từ  Chúa bằng chính đời sống của mình,  đã tự lên án mình, và  tự tìm con đường đưa đến hư mất đời đời.

Sau hết, người tín hữu Chúa Kitô cũng không thể coi thường vai trò và sứ mệnh của Giáo Hội là Hiền thê và là Thân Thể nhiệm mầu ( Mystical Body) của Chúa Kitô, có mặt và hoạt động trong trần gian với mục đích chuyên chở ơn cứu độ của Chúa đến với những ai đã gia nhập Giáo Hội qua bí tích Rửa tội. Giáo Hội chính là Mẹ đang thay mặt và nhân danh Chúa là Cha để dạy dỗ con cái mình sống đúng với Tin Mừng cứu độ và ban phát ơn này qua các bí tích mà Chúa Cứu Thế Giê su đã thiết lập và trao cho Giáo Hội cử hành để thông ban ơn cứu độ  của Người  cho con cái cho đến thời cuối cùng. Vì thế, là chi thể  của  Giáo Hôi, mọi tín hữu phải yêu mến và vâng lời Giáo Hội dạy bảo  mọi giáo lý về đức tin và luân lý, cũng như hiệp thông với Giáo Hội trong cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích- đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Hòa giải- để được sung mãn trong đời sống thiêng liêng và bảo đảm ơn cứu độ. Do đó, ai coi thường và không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội thì không thể lãnh nhận  được ơn thánh Chúa ban phát dồi dào qua Giáo Hội.

Tóm lại, Thiên Chúa là tình thương và  hay tha thứ. Chúa Kitô đã hiến mạng sống mình “làm giáchuộc cho muôn người” ( Mt 20: 28). Công nghiệp cứu chuộc này thực vô giá và đủ cho con người được cứu độ. Nhưng  đây  không phải là lý do  để  không làm gì về phần mình và không cần đến Giáo Hội để cứ buông thả sống theo những đòi hỏi bất chánh của bản năng, những lôi cuốn của thế gian chối bỏ Thiên Chúa  và nhất là những cảm dỗ của ma quỷ, là kẻ thù  luôn  tìm mọi cách để  kéo con người ra khỏi tình yêu của  Chúa để làm nô lệ cho chúng và mất hy vọng được cứu độ. Ngược lại, phải cậy nhờ tình thương tha thứ của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, song song với quyết tâm sống cho Chúa và   “ hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì  tôi nói cho anh  em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được .” ( Lc 13:  24) như Chúa Giêsu đã nói nói với dân chúng đến nghe Người giảng dạy xưa kia.

Qua của hẹp mà vào” có nghĩa là  không được đi  vào  cửa rộng thênh thang  nơi nhiều người đang  đi qua để tự do gian manh, lừa đào, tự do  phá thai , tự do thay vợ đổi chồng, tự do buôn bán sách báo  phim ảnh khiêu dâm đòi truy, tự do mở sòng cờ bạc  và làm nghề mãi dâm để kiếm nhiều tiền của,  là những cách sống  và con đường  chắc chắn  dẫn đi nhanh  đến chốn hư mất đời đời. Nhưng  quá  nhiều người  lại đang nghênh ngang đi vào đó để  thách đố hay chế nhạo những ai có niềm tin Thiên Chúa và thực tâm muốn sống niềm tin này cách cụ thể qua quyết tâm xa tránh tội lỗi do ma quỷ và thế gian cấu kết nhau xúi dục đêm ngày để mong xô con người xuống vực thẳm của sự chết trong linh hồn.

Lm Phanxicô  Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi