Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông lúc 12h00 ngày 3/3/2017. Chủ tế LM Giuse Nguyễn Phát Tài

 

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 3/3/2017. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website  hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi