Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng tại G.x Tân Thái Sơn lúc 18h00 ngày 14/12/2016 (LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Buổi Tĩnh tâm Mùa Vọng tại G.x Tân Thái Sơn – Giáo Hạt Tân Sơn Nhì do LM Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 18giờ00 ngày 14/12/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi