Chỉ có mình Cain thì loài người duy trì nòi giống như thế nào? Và tội tổ tông sẽ truyền qua ai?

Hỏi:

cain-and-abel.jpgThắc mắc lớn nhất của con là vấn đề loài người và tội tổ tông truyền: Trong Kinh thánh Cựu Ước có nói rằng thuở ban  đầu Thiên Chúa tạo nên con người là Adam và Eva. Ông Adam và bà Eva sinh ra được Cain và Aben. vì mẫu thuẫn trong  của lễ dâng Chúa, Cain đã giết hại Aben.. Khi được hỏi thì Cain nói với Thiên Chúa là không biết và tỏ ra lo sợ người ta sẽ sát hại ông, và Thiên Chúa  hứa sẽ bảo vệ ông khỏi bị người ta sát hại, vậy người ta ở đây là những ai? Và sau đó Cain bỏ đi biệt xứ. Vậy chỉ có mình Cain thì loài người duy trì loài giống  như thế nào? Và tội tổ tông truyền sẽ truyền qua ai?

 

Con biết rằng nếu mất niềm tin vào Thiên Chúa thì con không thể có cuộc sống hạnh phúc đời này và đời sau. Nhưng con thiết nghĩ để  hiểu và giữ đạo, truyền đạo cho con cháu sau này thì cần phải hiểu rõ. Kính xin ngài giúp đỡ.  

Luan nguyen van <luanxd2004@…com>

Đáp:

Anh Luận mến,

Vấn nạn của anh liên quan đến việc đọc và giải thích Thánh Kinh. Tôi sẽ dành lãnh vực này cho những nhà chuyên môn, chỉ tập chú vào một số điểm về giáo lý mà thôi:

– Thánh Kinh không phải là cuốn biên niên sử cũng không là sách nghiên cứu về nhân chủng khảo cứu về lịch sử hình thành thế giới hay nguồn gốc con người, nhưng là sách “giáo lý” chứa đựng những giáo huấn về niềm tin vào Thiên Chúa và cách thể hiện niềm tin này.

– Để diễn tả cội nguồn muôn vật muôn loài đều xuất phát từ một căn nguyên là Thiên Chúa, tác giả dùng hình ảnh gia đình nhân loại với một tổ chung được gọi là adam và eva do Ngài dựng nên. Vì thế, giáo lý nằm ở điểm Thiên Chúa tạo dựng, chứ không dạy và buộc phải tin nhân loại xuất phát từ một tổ nam-nư duy nhất nghĩa là đơn tổ, vì theo khoa học con người có thể hình thành bởi nhiều tổ nam-nữ khác nhau nghĩa là đa tổ, chẳng hạn trong thuyết con người tiến hoá từ vượn người. Tác giả Thánh Kinh dùng đơn tổ nhưng không khẳng định thuyết này mà loại trừ thuyết đa tổ, bận tâm của tác giả là đức tin, là giáo lý. Như vậy không cần phải giải thích “người ta” là ai, là con người chứ không phải con thú.

– Theo ý hướng trên, nguyên tội là tình trạng chung của loài người, ai là người thì ở trong tình trạng này; tình trạng nào? Tình trạng con người dựa vào “trái cấm” để loại trừ Thiên Chúa khỏi cuộc sống của mình với mơ tưởng xây dựng một hạnh phúc không cần đến Thiên Chúa là Đấng chân thiện mỹ. Tinh trạng này khởi sự khi có loài người cho đến tận cùng lịch sử; nhân loại – bạn và tôi – vẫn ăn trái cấm đấy thôi, cho nên thế giới mới giống như hiện nay, đầy đổ vỡ thương đau giữa người với người cũng như giữa người và thiên nhiên. Là Kito hữu, chúng ta tin rằng chỉ có con đường thập giá của Chúa Giesu mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng này và trả lại cho nó sự binh an nguyên thuỷ, thuở con người chưa “ăn trái cấm”.

Hy vọng những chia sẻ trên đây giúp anh phần nào trong đời sống đức tin hiện nay.

Thân chào, 
Lm Pr Nguyễn Văn Hiền

(giaolyductin.org)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi