Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm A

 

Ngày 04 tháng 12 năm 2016
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A
PHÚC ÂM:  Mt 3, 1-12

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

Dung nhan Giêsu
Gioan đã mô tả Đấng Cứu Thế là một vị đầy uy quyền, sẽ đến để làm phép Dìm trong lửa và Thần Khí, và cũng đến để phán xét và thanh lọc.
Khi xuất hiện, Chúa Giêsu cho thấy uy quyền của Ngài thể hiện trong lửa yêu thuơng mãnh liệt để sẵn sàng khiêm tốn phục vụ, thuơng xót thứ tha, chữa lành và nâng đỡ… Và sự phán xét, thanh lọc của Ngài hệ tại chỗ người ta có biết sám hối, chạy đến với Chúa Giêsu để dìm mình trong lòng thuơng xót của Ngài và đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần hay không.

Niềm vui Tin Mừng
Hân hoan cảm tạ Chúa vì đã nhận lãnh được sự sống và tình yêu phong phú từ phép Dìm trong Thánh Thần để có đủ sức mạnh tham gia vào công trình cải tổ của Đấng Cứu Thế theo lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả: cải tổ bản thân để cải tổ xã hội.
Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật số 13 (12.2016)
Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi