Mầu nhiệm là gì?

21/11/2016 admin 0

Trong các bài giảng, các cha thường nói tới các mầu nhiệm của đạo công giáo. Mầu nhiệm là cái gì? Có bao nhiêu mầu […]