Vạ Tuyệt Thông Là Gì?

26/09/2016 admin 0

Hỏi: Xin Cha giải thích rõ hình phạt gọi là Vạ tuyệt thông của Giáo Hội. Trả lời: Vạ tuyệt thông (ex-communication) là hình phạt […]