Tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay?

Hỏi (chi tiết): 

38. Tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay?

 

 

 
Đáp: 

Ngôn ngữ phụng vụ phải thích nghi sao cho mọi tín hữu hiểu được, không phải chỉ dành riêng cho một nhóm người riêng biệt nào đó, qua chức vụ hay nhờ học tập nhiều mới thấu hiểu được. Vả lại thánh lễ biểu hiện sự hiệp thông của mọi tín hữu trong Chúa Kitô.

Nhưng mỗi người phải có một thời gian học hỏi mới có thể hiểu được một ngôn ngữ nào đó. Thí dụ: chúng ta không thể làm cho một người nào đó hiểu về ngôn ngữ của các lập trình trên máy vi tính, trong khi người đó chưa sử dụng máy vi tính bao giờ cả! Hoặc là, chúng ta không thể buộc người nào đó chưa từng chơi bóng đá phải hiểu ngay được bài tường thuật truyền hình về giải bóng tròn thế giới! Về ngôn ngữ phụng vụ cũng vậy thôi.

Cầu nguyện theo Kitô giáo không phải chỉ nói lên nguyện vọng của mình với Thiên Chúa. Nhưng lời cầu nguyện còn làm cho chúng ta liên kết với Thiên Chúa, vì qua lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô, qua lời nói và việc làm của Người, mà người tín hữu lặp lại như lời cầu nguyện của chính mình vậy.

Chúng ta có được hướng dẫn thực sự trong việc cầu nguyện, trong việc đọc Kinh Thánh không? Chúng ta có tiếp tục đào sâu giáo lý sơ cấp mà chúng ta đã được học lúc còn bé thơ không?

(Trích từ tập sách “40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ” của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi