Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XX Thường niên năm A

 

 

 Chúa nhật, ngày 17 tháng 08 năm 2014

Phúc Âm Mt 15, 21-28

Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay đặt ra một vấn đề rất gần với những suy nghĩ và nếp sống của con người: vấn đề phân biệt đối xử. Ngày nay có phân biệt chủng tộc, có phân biệt phái tính, có phân biệt giai cấp, có phân biệt Bắc-Nam, phân biệt đảng phái… và phân biệt giàu-nghèo. Trong Lời Chúa có đề cập đến phân biệt tôn giáo: Dân ngoại với Dân Chúa. Trong thực tế còn nhiều thứ phân biệt không nói thành lời!

Mọi sự phân biệt đều rõ ràng nhằm tiêu diệt phẩm giá và cả sự sống của một thành phân nhân loại. Và điều ấy chẳng bao giờ có thể phù hợp với Thiên Chúa, và cách riêng với Ðức Giê-su. Khẳng định có thể rút ra từ Lời Chúa hôm nay.

Thánh Phao-lô cho rằng tính phổ quát của ơn Cứu Ðộ không những không mâu thuẫn với ơn đặc tuyển của Israel, mà còn làm cho ơn gọi của Israel thêm phong phú và vinh dự: khi Thiên Chúa xót thương và cứu độ dân ngoại, vì như thế Israel có cơ hội thấy hồng ân Chúa gọi họ, chọn họ thật lớn lao, bởi vì họ khám phá ra rằng “Suốt ngày Ta dang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch”.. Những số sót của Israel trong đó có Phao-lô chứng tỏ Thiên Chúa không bỏ rơi dân Chúa chọn, nhưng khi Israel tin nhận ra và trở về với hồng ân Chúa, thì tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy: sự tốt đẹp như “từ cõi chết bước vào cõi sống“.

Trong Tin Mừng, cũng như trong thư của Phao-lô, còn có một chi tiết mà người Kitô hữu không thể không đón nhận: Họ phải là “số sót còn lại của Israel” giữa mọi dân tộc. Họ phải trở thành chứng từ, trở thành người cầu thay nguyện giúp cho dân ngoại khám phá ra và được hưởng lòng thương xót của Chúa. Ðó là sứ vụ phải được chính họ quý trọng và cần mẫn, như Phao-lô và các môn đệ Ðức Giê-su. Thánh Phao-lô khi nói về số sót ấy, đã xác định cuộc sống căn bản của họ là chấp nhận được tháp vào gốc sự sống, Ðức Giê-su Ki-tô, bằng việc tin giữ Lời Người. Và như vậy họ cũng ý thức được việc loan báo Lời là sứ vụ của lòng Tin. Hơn thế, đó còn là vinh dự của kẻ tin.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi