Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Lá năm A

 Chúa nhật, 13 tháng 04 năm 2014

Phúc Âm Mt 27, 11-54

Sự Thương Khó của Đức Giêsu, Chúa chúng ta

          Suy niệm về chân tính Chúa Giê-su qua bài Tin Mừng của các Chúa Nhật mùa Chay đưa ta tới cuộc Thương khó của Người.  Chúa Giê-su là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, giúp ta nhận biết sứ điệp của Thiên Chúa muốn nói với ta qua cuộc Thương khó của Con Một Người.  Vậy Thiên Chúa nói gì với ta qua đau khổ và cái chết của Chúa Giê-su?

           Cuộc Thương khó là lời mặc khải mạnh nhất của Thiên Chúa muốn nói với ta nỗi lòng của Người:  Thiên Chúa yêu ta.  Ít  khi ta nghĩ đến những tâm tình của chính Chúa Giê-su, đến tình yêu của Thiên Chúa bừng cháy trong tâm hồn Người giúp Người đối diện và đón nhận bạo lực và đau đớn.

          Với sứ mệnh được sai đến trần gian để tỏ ra cho nhân loại biết tình yêu của Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã cho ta biết bao nhiêu cơ hội để nhận biết sứ điệp tình yêu ấy.  Ta thấy Thiên Chúa yêu ta qua sự kiện Chúa Giê-su nhất quyết trung thành với kế hoạch của Chúa Cha.  Qua tất cả tư tưởng, lời nói và hành động của Chúa Giê-su, ta đọc được tình yêu của Thiên Chúa.  Hôm nay, trong cuộc Thương khó, tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ rõ ràng:  Thiên Chúa yêu nhân loại, không chỉ “ban Con Một” mà thôi, nhưng còn vui lòng “để mất Con Một” trong cuộc Thương khó nữa.

          Hiểu như vậy, ta sẽ nhận ra khía cạnh chủ động của Thiên Chúa và lòng nhiệt thành của Chúa Giê-su trong cuộc Thương khó của Người.  Tình yêu đích thực không thụ động, nhưng luôn chủ động.  Chúa Giê-su chịu cuộc Thương khó, không phải chỉ là “bị” người ta hành hạ và giết đi, nhưng hơn thế nữa, là hành động của người tự ý “hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15:13).

Lm. Trần Đình Nhi

Suy nghĩ và cầu nguyện

          Tôi đã có những tâm tình nào khi suy niệm cuộc Thương khó của Chúa Giê-su?

          Cuộc Thương khó là một thách đố cho mọi môn đệ Chúa Giê-su, liệu họ có dám tiếp tục gắn bó với Người khi hầu hết đã chống Người hoặc bỏ Người.  Vậy thách đố ấy có nghĩa gì đối với tôi?  Làm sao tôi ở với Chúa trong cuộc Thương khó của Người?  Nói khác đi, làm sao tôi kết hiệp đau khổ của tôi với cuộc Thương khó của Chúa?

          Cuộc Thương khó cũng là một thử thách cho sứ mệnh, của Chúa và của tôi.  Vậy sứ mệnh của tôi là gì?  Tôi có để cho cuộc Thương khó của Chúa củng cố sứ mệnh của tôi không?  giúp tôi trung thành với sứ mệnh không?

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi