Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Chay – năm A

 Chúa nhật, 15 tháng 03 năm 2014

Phúc Âm Mt 17, 1-9

Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người

Tin Mừng Mát-thêu hai lần ghi lại cùng một lời phát biểu của Chúa Cha về Con Một Người là Chúa Giê-su:  “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.  

Đặc biệt trong lần Chúa Giê-su hiển dung này, Chúa Cha không chỉ phán dạy về Con Một Người mà thôi, Người còn bảo các môn đệ Chúa Giê-su: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.  Sau lời phán của Thiên Chúa Cha với các môn đệ, “Chúa Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: ‘Trỗi dậy đi, đừng sợ!’”  Cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-su thật vô cùng ý nghĩa!  Chỉ còn mình Chúa Giê-su và chúng ta.  Ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a đã đi rồi.  Từ nay chỉ còn lại Chúa Giê-su.  Người sẽ thay thế mọi Lề Luật và lời các ngôn sứ.  Người sẽ là Mô-sê Mới, Ê-li-a Mới và Lề Luật Mới.  Lời Người chứa đựng trong Tin Mừng.  Người sẽ dạy dỗ chúng ta và dìu dắt chúng ta trong sự sống mới, sống theo Thánh Thần của Người, theo tinh thần của những người con cái bước đi trong tự do của luật yêu thương.  Chúa Giê-su luôn nói với chúng ta:  “Trỗi dậy đi, đừng sợ” mỗi khi chúng ta cảm thấy yếu đuối.  Người sẽ “chạm đến” chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh và sẽ mở tai chúng ta để luôn nghe được lời Chúa Cha đã phán với Người:  “Đây là các con yêu dấu của Cha.  Cha hài lòng với Con Một Cha thế nào, Cha cũng hài lòng với các con như vậy!  Hãy vâng nghe lời Người.”  Vậy chúng ta hãy cùng sánh bước với Chúa Giê-su trong suốt mùa Chay này và sau đó nữa!

 Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi