Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXIV Thường Niên Năm C

 

 Chúa nhật 15/09/2013

Phúc Âm: Lc 15, 1-10

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”

Trong cuộc đời truyền giáo, Chúa Giêsu có nhiều dịp tiếp xúc nhiều hạn người, nhiều tầng lớp xã hội. Theo Tin Mừng, Chúa đặc biệt ưu ái người nghèo, nghèo vật chất và nhất là nghèo phẩm giá. Chúa lui tới, gặp gỡ, ăn uống với họ. Chúa bày tỏ tình yêu đối với họ là tình yêu thương xót, thông cảm, bao dung, tha thứ và đón nhận. Chúa đi ngược hẳn lối suy nghĩ của những người lãnh đạo trong đạo, ngoài đời của xã hội Dothái đương thời. Họ khinh miệt những người nghèo. Họ xa tránh và gọi những người nghèo ấy là “phường tội lỗi”.

 

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi