Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm A

Chúa nhật 08/12/2013

Phúc Âm: Mt 3, 1-12

“Hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến”

Chúng ta là sứ giả cho việc lại đến của Chúa Giêsu lần thứ hai, chúng ta cũng phải là một Gioan Tẩy Giả cho thế giới chúng ta đang sống. Ngày nay, nhân loại ít thích nghe nói mà thích thấy gương chúng ta sống. Lời nói của mỗi người chúng ta đừng mâu thuẫn với việc làm của chúng ta. Nói về Chúa, chúng ta phải sống, cảm nghiệm về Chúa để những ai nghe chúng ta nói, họ cũng nhận ra Chúa nơi chúng ta như thánh Phaolô đã nói :” Tôi sống không phải là tôi sống mà là đức kitô sống trong tôi “. Chúng ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Đón chờ Chúa có nghĩa là xây dựng triều đại của Ngài cách hòa bình, đầy tình thương và bác ái. Chính vì thế, mọi Kitô hữu phải cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy Đức Kitô.Và để làm được việc ấy, mọi Kitô hữu và mỗi người chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần: ”Thánh Thần sẽ đổi mới đời sống chúng ta và dẫn đưa chúng ta tới Chúa”.

Chúng ta hãy xây dựng triều đại của Thiên Chúa bằng sự thay đổi đời sống, bằng sự sám hối chân thành để “ Khi Chúa Kitô đến, Người tìm thấy chúng ta đang tỉnh thức và cầu nguyện “.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi