Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Phúc Âm: Lc 12,49-53

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Suy niệm:

Ta cảm thấy hơi sốc khi nghe Thầy Giêsu, vị Hoàng Tử Bình An, nói rằng Ngài đem chia rẽ cho trái đất! Thật ra, trong bài Tin Mừng, Ngài tiên báo ba thách đố mà môn đệ Ngài phải vượt qua như Thầy mình: (1) để cho ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa thiêu đốt quả tim; (2) chịu dìm vào trong đau khổ của cuộc Khổ Nạn; và (3) cảm nếm bình an thật sự đạt được qua thập giá. Quả thật, Ngài đến để đem bình an và hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên, khi chọn lựa đi theo Ngài, sống theo những giá trị của Tin Mừng qua Tám Mối Phúc Thật, các môn đệ Ngài sẽ bị chống đối do chính những người thân trong gia đình, gia tộc mình.

Thánh Kinh bằng hình – Tiếng Việt

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Gospel by pictures (English)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi