Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C

Phúc Âm: Lc 12,13-21

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)

Suy niệm:

Không biết từ đâu mà giới trẻ hôm nay có được một bản tóm lược những tiêu chuẩn thành công trên đường đời: “tiền bao la, tình bát ngát.” Sự ham mê vật chất thì không có điểm dừng, lối sống phóng túng chẳng khác gì xe lao dốc không thắng. Cơn bệnh thèm tiền, thèm tình khiến nhiều người không cưỡng nổi, làm băng hoại nhân phẩm và thui chột lương tâm vốn “tính bản thiện” mà Thiên Chúa đặt để trong con người. Điều đáng tiếc là tiền và tình bị nhầm lẫn với hạnh phúc! Hậu quả tất yếu cho sự nhầm lẫn này là đang có nhiều tiếng thở dài lo âu về một xã hội ‘kinh tế đi lên tình người đi xuống’, về sự bất an hằn sâu trong lòng người. Thảm trạng này đang minh họa lời Chúa nói, “không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm.” Vì thế, cần một cuộc tự vấn nghiêm túc nơi mỗi người để thoát khỏi sự tha hóa do của cải, thói tục và trở thành người “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.”

Thánh Kinh bằng hình – Tiếng Việt

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C

Kinh thánh bằng Tiếng Anh

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XVIII Thường Niên Năm C

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi