Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXI Thường niên năm A

Chúa nhật, ngày 24 tháng 08 năm 2014

Phúc Âm Mt 16, 13-20

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-su, vậy mà Người lại “cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô”!  Có phải là Chúa Giê-su mâu thuẫn không?  Tại sao Người lại cấm?  Chắc chắn Chúa Giê-su biết rõ lý do hơn ai hết.  Đó là vì Người muốn các Tông Đồ đồng hành với Người để hiểu rõ sứ mệnh của Người.  Họ sẽ cùng với Người đi rao giảng Tin Mừng, chứng kiến cuộc Thương khó và cái chết của Người, nhất là làm chứng cho sự Phục sinh của Người.  Nói tóm lại, họ phải biết “Đấng Ki-tô” là ai và làm gì, biết bằng trái tim, khi ấy họ mới có thể “nói cho mọi người biết Người là Đấng Ki-tô”.

Đây đích thực là một bài học về đức tin cho tất cả chúng ta.  Có khi nào chúng ta nghĩ lý do tại sao Chúa Giê-su lại cấm chúng ta không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô không?  Là vì chúng ta chưa có một lòng tin đích thực.  Là vì chúng ta chỉ mới biết Chúa qua mấy bài giáo lý học từ nhỏ.  Là vì Chúa Giê-su mới chỉ là đấng xa vời, chứ chưa phải là người Bạn chúng ta gặp gỡ trong cầu nguyện.  Chắc chắn còn nhiều lý do khác nữa.  Với chúng ta, Giáo Hội là chính Chúa Ki-tô. Chúa Giê-su muốn thiết lập Giáo Hội trong tâm hồn mỗi người chúng ta.  Nhưng điều kiện trên hết để Người thực hiện việc thiết lập, đó là Người cần một tảng đá, tảng đá tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi